[[[Upgrade DVR]]]

[[[Question]]]: [[[Hi i have a 4ch dvr and i want to put an other4 cameras to it so i need an 8ch card to put in dvr]]] [[[Answer]]]: There is no card that you can put in the DVR to upgrade/expand the number of channels]]]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *