EVOSEC, DAHUA and AI solutions

evosec providing customized services for AI developers and integrators

In the ever-evolving landscape of technology, the convergence of surveillance systems, Artificial Intelligence (AI) and software development has opened up a realm of possibilities. One such avenue is the utilization of DAHUA’s own SDK (Software Development Kit) and devices, which serves as a gateway for AI providers to integrate their own cutting-edge AI algorithms into the solutions provided to their clients, in a B2B matter. This advancement not only enhances security measures but also paves the way for innovative applications across various industries.

Continue reading EVOSEC, DAHUA and AI solutions

DAHUA Devices and Home Automation

Domoticz, Home Assistant, Smartthings, Homeseer are just a few of the solutions used to automate a home. We’re working on fully integrating the DAHUA devices with these solutions.


So, what do you use? What would you like?Don’t forget to check out our DAHUA<->MQTT broker/translator!

DAHUA gDMSS Eller iDMSS For Windows

Are you looking for a iDMSS or gDMSS-like software for Windows? Our friends at https://www.preferredsolutions.us?offer a good alternative for it – named IPRVM, since no DMSS software has been written for Microsoft Windows. Continue reading DAHUA gDMSS Eller iDMSS For Windows

DAHUA devices displaying “HACKED [x]” as Channel Name

DAHUA Recording Devices have been Hacked globally

It seems that many recording devices manufactured by DAHUA have been accessed and reconfigured, one way or another, by automated software developed by hackers. Usually, these are devices that are directly connected to the Internet and are accessed directly, not via a VPN or, maybe, a SSH tunnel (please contact us if you want to know how to secure your devices).
Devices affected include DVRs, HCVRs, NVRs, XVRs etc.
Continue reading DAHUA devices displaying “HACKED [x]” as Channel Name

DAHUA timelapse Snapshots og animerede GIF-billeder

Our brilliant Software Engineers have developed some applications that can be used to create timelapse snapshots for DAHUA devices:

  • Windows: a Windows-based application, that resides in the System Tray and captures snapshots at your defined rate
  • Linux: a Linux-server based application, without a GUI, that captures snapshots and, also, can make animated gifs (with the option to upload / synchronize them with a website); of course, if needed, we can also provide longer videos created from the snapshots
  • ARM/Embedded: an embedded device version that can be used with ARM-based embedded devices


Interested?


Give us a shout at dahua@evosec.eu for more details!

DAHUA Enheder Bruges Til DDoS Angreb

DAHUA Botnet
Lader til, at den sårbarhed har vi undersøge og patching (i det mindste for vores kunder, som elsker at have deres netværk sikret) har været anvendt til brændstof op et BOTNET [roBOT + netværk] (eller måske flere) af CCTV enheder. Eller i det mindste, en del af det.

Der er rapporter indgående fra:
The Wall Street Jurnal
MotherBoard@VICE
og andre også..

Selvom vi er en 3rd part selskab, er vi ivrige efter at give vores brugere med sikker enheder/øge sikkerheden i deres eksisterende enheder. Vi har allerede udviklet en VPN-baseret / SSH-baseret backup-plan for dem, der bruger disse systemer, så er du velkommen til at kontakte os


For dem, der er berørte (ofre) af disse typer af angreb, vil vi give, på anmodning, en løsning, at vi mener, at det falder i ‘aktive cyber defense’ – en fremtidig måde at beskytte online virksomheder og forbrugere. Du opfordres også til at kontakte os for en kort drøftelse.


Denne artikel vil blive opdateret med nyheder, som de er indgående..